ralph lauren outlet online ralph lauren polo shirts rolex watches replica best replica watches

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygunluk Eğitimi,
 • Risk Analizlerinin Hazırlanması,
 • Risk Önleme Sistemlerinin ve Prosedürlerinin Hazırlanması,
 • Risklerden Korunma Sistemlerinin Oluşturulması,
 • Sağlık ve Güvenlik Planlarının Oluşturulması,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması,
 • Görevlere Özgü Sağlık Standartlarının Hazırlanması,
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Tespiti,
 • İzleme ve Ölçme Planlarının Oluşturulması.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul İç Yönetmeliğinin Hazırlanması,
 • Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarının Hazırlanması,
 • İş KAzası ve Meslek Hastalıkları İstitastiklerinin Oluşturulması, takibi ve düzeltici faaliyet planlamasının yapılması,
 • Alt-İşveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yönlendirilmesi,
 • Prosedür, Plan, Form ve Talimatlarının hazırlanması,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi,
 • Görev Tanımlarının İSG Mevzuatı açısından düzenlenmesi.
 • Kaza & Olay önleme ve araştırma sisteminin kurulması,
 • Acil Durum Sistemlerinin Kurulması,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması ( Yangın, Deprem, Sel, Sızıntı-Döküntü, İş Kazası vb. )
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı Gerçekleştirilmesi,
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması,
 • İş İzin Sistemlerinin Oluşturulması,
 • Kilitleme – Etiketleme Sisteminin Kurulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
 • Benzer Sektörüdeki iyi uygulama ve örnekleri hakkında destek,
 • Ramak Kala Durumlarının Belirlenmesi ve önlem alınması,
 • Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin sertifikalandırılması,
 • ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere hazırlık ve iştirak,
 • ÇSGB ile ilgili yazışmalarda teknik destek sağlanması,
 • Mevzuat değişiklerinden firmanın bilgilendirilmesi,
 • Deha osgb İş Güvenliği Uzmanları tarafından Telefon, Mail, Faks vb. İle sınırsız bilgi desteği,
 • Danışmanlık hizmetlerinin sonunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması,
 • Ulusal ve Uluslararası İhale Öncesi ve sonrası teknik destek.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Uygulamaları

 • İş güvenliği ve/veya İş Sağlığı Birimlerinin Kurulması,
 • Sağlık ve/veya güvenlik ekibinin konuşlandırılması,
 • Proje süresince Sağlık ve Güvenlik koşullarının takibi,
 • Sağlık ve Güvenlik Planının Yönetimi,
 • Risk Analizlerinin Hazırlanması ve Uygulanması,
 • Güvenli Çalışma prosedürlerinin hazırlanması,
 • İş İzin Sistemleri Uygulamaları,
 • İşe Giriş Eğitimleri ve Periyodik Eğitimler,
 • Kontrol Listeleri ile Faaliyetlerinin izlenmesi ve önlemlerin belirlenmesi,
 • Ceza-Ödül Sistemlerinin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Yasal Dökümantasyon çalışmalarının yönetimi

İş Sağlığı Hizmetleri

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Akciğer Grafisi (35*35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • HBs Ag ( Sarılık Taraması )
 • Anti HBs
 • Tam Kan ( 18 Parametre )
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun
 • İdrarda Fenol
 • İdrarda Hippürik Asit
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi ( Bilgisayarlı vb. )

Kurumsal Gelişim Yönetim Sistemleri İnsan Kaynakları Egitimi


Kurumsal Gelişim Yönetim Sistemleri İnsan Kaynakları Egitim Kataloğunu indirmek için tıklayınız…